Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

staystrongangie
20:37
Nadużywanie słów
może zaszkodzić
Zostawię Ci tylko
jedno
Kocham.
— Robert Baranowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaorchis orchis
staystrongangie
20:36
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaorchis orchis
20:18
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
staystrongangie
20:18
I gdy wstaniesz rano
Oczekiwaniom szepnij dobranoc
Nic się nie stało
— Mam Na Imię Aleksander
Reposted frommefir mefir viabrianmay brianmay
staystrongangie
20:18
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaorchis orchis

November 16 2017

staystrongangie
15:37
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

October 30 2017

staystrongangie
17:58
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viathesmajl thesmajl
17:58
9352 4d7b 390
Reposted fromamatore amatore viaawaken awaken
staystrongangie
12:42
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viabanshe banshe
staystrongangie
11:31
9307 56ae 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viabanshe banshe
11:19
I wanted to tell her that if only something were wrong with my body it would be fine, I would rather have anything wrong with my body than something wrong with my head, but the idea seemed so involved and wearisome that I didn’t say anything. I only burrowed down further in the bed.
Sylvia Plath, The Bell Jar
(via wordsnquotes)

October 29 2017

staystrongangie
21:20
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasziiiz sziiiz
staystrongangie
21:18
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromaurinko aurinko vianergo nergo
staystrongangie
21:18
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz vianergo nergo
staystrongangie
21:18
5184 917c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
staystrongangie
21:18
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianergo nergo
staystrongangie
21:17
20:34
4672 0941 390
Reposted fromlandscape landscape viasziiiz sziiiz
staystrongangie
20:33
2845 97cc 390
Reposted fromluksfer luksfer viasziiiz sziiiz
staystrongangie
20:30
6213 7682 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl