Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

staystrongangie
05:59

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 22 2017

staystrongangie
12:09
6488 ad48 390
staystrongangie
12:09

Widocznie życie wolało nas osobno.

staystrongangie
12:08
0869 d712 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawetryagain wetryagain

June 15 2017

20:54
staystrongangie
20:53
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
staystrongangie
19:15
3665 ce8d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viauaremyheaven uaremyheaven
staystrongangie
19:15
8505 a21c 390
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaitwaslove itwaslove
staystrongangie
18:47

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
staystrongangie
17:49

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
staystrongangie
17:49
17:49
staystrongangie
17:48
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.

June 10 2017

staystrongangie
21:22
2473 9d75 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
staystrongangie
21:17
Kawa musi być jak facet. Słodka i mocna. 
— J.
Reposted fromranamali ranamali viaoutoflove outoflove
staystrongangie
21:16
staystrongangie
21:16
Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
staystrongangie
21:14
Niezależnie od tego, co zdarzyło się w Twoim życiu i w jak wielkiej rozsypce jesteś - zawsze jest czas na odniesienie sukcesu, odmienienie swojego losu, znalezienie nowej i lepszej drogi. Spróbuj tylko. Od teraz. Zacznij realizować marzenia. Zmień swoje myśli i przystąp do działania. Zrób cokolwiek dobrego dla siebie i tylko dla siebie. Napraw w sobie to, co wymaga naprawy. Pokochaj siebie na nowo z każdą chwilą. Ciesz się życiem w Twojej skórze.
Reposted fromiamstrong iamstrong viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
staystrongangie
21:14
4787 8563 390
This is the best thing I've seen for some months.
Reposted fromurwisko urwisko viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
staystrongangie
21:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl