Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

staystrongangie
18:05
9709 e02a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
staystrongangie
18:05
2361 d3a4 390
Reposted fromheroes heroes viatupfen tupfen
staystrongangie
18:05
W życiu pojawiają się sytuacje takiego stresu i zamętu, że człowiek ma tendencję, aby skryć się w pierwszych z brzegu ramionach. Na ogół okazuje się, że nie są to te ramiona, które powinny przytulić.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
staystrongangie
18:05
Miłość oznacza rozprowadzać ciepło, nie dusząc się przy tym wzajemnie. Miłość oznacza być ogniem, ale wzajemnie się nie spalać. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
staystrongangie
18:04
Robiąc coś pod kogoś, zostajesz z niczym, kiedy ten ktoś odchodzi. 
— wyrwane
Reposted frommadeliine madeliine viadzieckorapu dzieckorapu

March 17 2017

staystrongangie
17:21
5511 715a 390

March 13 2017

staystrongangie
10:09
8839 3944 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
staystrongangie
10:07
7221 7a66 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
staystrongangie
10:03
staystrongangie
10:03
3385 09d2 390
staystrongangie
10:02
7678 f3d4 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viaSmerfMaruda SmerfMaruda
staystrongangie
10:02
5214 7413 390
Reposted fromunforgiving unforgiving viaSmerfMaruda SmerfMaruda
09:59
3451 1036 390
Reposted fromerial erial viaawaken awaken
staystrongangie
09:59
Reposted fromjustshineon justshineon viaPokobiecemu Pokobiecemu

March 10 2017

staystrongangie
14:38
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
staystrongangie
14:38
Gdy patrzę na to, co się dzieje i co ta władza robi, powiem jedno:
JEST MI STRASZNIE WSTYD.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaawaken awaken

March 08 2017

staystrongangie
14:07
Wiesz, że książki mogą być jak bandaż lub gips?
— Janusz Leon Wiśniewski
staystrongangie
14:06
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaStayifyoulove Stayifyoulove
staystrongangie
14:06
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
staystrongangie
14:04
Świat już skończył się nieraz
A my możemy wiecznie trwać
Wiec zmyślam tak bez końca
Zmyślam nas
— Ania Dąbrowska
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl