Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

staystrongangie
08:29
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
staystrongangie
08:29
0112 4081 390
Reposted fromrol rol viashovel shovel
08:10
6690 2f54 390
staystrongangie
08:07
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaawaken awaken

April 24 2017

staystrongangie
18:52
staystrongangie
18:52
7658 37f9 390
Reposted frompesy pesy vianergo nergo
staystrongangie
18:52
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianergo nergo
18:52
staystrongangie
18:51
     Trzeba się nauczyć oddychać na zapas
Reposted frommesoute mesoute vianergo nergo
staystrongangie
18:51
4722 655e 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

April 18 2017

staystrongangie
21:18
daj znak
jak już dojdziesz do siebie
masz czas
ja potrafię tu siedzieć
i nie czekać
lecz żyć
śpiewać
i śnić
Reposted fromzenibyja zenibyja
staystrongangie
21:18
3265 d2a1 390
"Zostanę wtulony w twoje serce przez całe życie"

19:27 Mój.
Reposted fromzenibyja zenibyja
staystrongangie
21:18
3388 f915 390
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja
staystrongangie
21:17
staystrongangie
21:17
3113 2aae 390
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
staystrongangie
21:16
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
staystrongangie
21:15
6386 fc50 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
staystrongangie
21:15
Reposted fromshakeme shakeme viaawkwardx awkwardx
staystrongangie
21:15
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viaawkwardx awkwardx
staystrongangie
21:15
4374 f6c2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl